• Referanslar─▒m─▒z
 • Referanslar─▒m─▒z
 • Pvc Kap─▒ Pencere Sistemleri
 • Pvc Kap─▒ Pencere Sistemleri
 • Aluminyum Panjur Sistemleri
 • Aluminyum Panjur Sistemleri
 • CAM BALKON S─░STEMLER─░
 • CAM BALKON S─░STEMLER─░
 • KROM - ALUM─░NYUM BALKON KORKULU─×U
 • KROM - ALUM─░NYUM BALKON KORKULU─×U
 • ISI CAM / KONFOR CAM
 • ISI CAM / KONFOR CAM
 • YAPILAN ─░┼×LER
 • YAPILAN ─░┼×LER
 • MiMAR─░ CAMLAR
 • MiMAR─░ CAMLAR

  Everest Max 60 l─▒k Seri
  EVEREST MAX

   

  TEKN´┐ŻK ÖZELL´┐ŻKLER:
  • Everest Max Sistemi, 60 mm geni´┐Żli´┐Żinde, 4 odac´┐Żkl´┐Ż ve 2 contal´┐Ż olarak tasarlanm´┐Ż´┐Żt´┐Żr,
  • Sistem profilleri, TS 5358 EN 12608 standartlar´┐Żna uygundur,
  • Sistem içindeki kap´┐Ż kanat ve d´┐Ż´┐Ża aç´┐Żlan kap´┐Ż kanat profillerinin yükseklikleri optimize edilerek azalt´┐Żlm´┐Ż´┐Ż, böylelikle cam alan´┐Ż yani görü´┐Ż alan´┐Żn´┐Żn artt´┐Żr´┐Żlmas´┐Ż sa´┐Żlanm´┐Ż´┐Żt´┐Żr,
  • Sistem suyun tahliyesini h´┐Żzland´┐Żran, özel e´┐Żimli bir tasar´┐Żma sahiptir,
  • Sistem katlan´┐Żr kap´┐Ż, pivot, paralel sürme v.b. özel do´┐Żrama tiplerinin üretimini mümkün k´┐Żlmaktad´┐Żr,
  • Di´┐Żer tüm sistemler ile uyumludur ( panjur , sineklik, kepenk…). 

  ISI YALITIMI

  PVC –U’nun fiziksel özellikleri pencereye yüksek ´┐Żs´┐Ż yal´┐Żt´┐Żm performans´┐Ż kazand´┐Żrd´┐Ż´┐Ż´┐Ż gibi, Everest Max Sisteminin sahip oldu´┐Żu 4 odac´┐Żk, 60 mm profil geni´┐Żli´┐Żi ve TPE conta donan´┐Żm´┐Ż da yal´┐Żt´┐Żm aç´┐Żs´┐Żndan üstün bir performans sunmaktad´┐Żr.
   
  Is´┐Ż geçirgenlik hesaplamalar´┐Ż, sistemin termal performans´┐Żn´┐Ż aç´┐Żkça ortaya koymaktad´┐Żr.
   
  Genel olarak, yap´┐Ż içerisindeki ´┐Żs´┐Ż kayb´┐Ż veya kazanc´┐Ż “U de´┐Żeri” ile ifade edilmektedir. Daha küçük bir U de´┐Żeri, daha fazla yal´┐Żt´┐Żm anlam´┐Żna gelmektedir. Bu da, daha iyi ´┐Żs´┐Żsal alg´┐Żlama, daha çok konfor demektir.
   
  IFT-Rosenheim taraf´┐Żndan gerçekle´┐Żtirilen, ´┐Żs´┐Ż yal´┐Żt´┐Żm test sonucu, Uf = 1.4 W/m2K olarak belgelendirilmi´┐Żtir.
  Ayr´┐Żca, sistem içinde,
  • TPE conta kullan´┐Żm´┐Ż ile sisteme kö´┐Żelerde kaynayabilme özelli´┐Żi, dolay´┐Żs´┐Ż ile mükemmel izolasyon kazand´┐Żr´┐Żlm´┐Ż´┐Żt´┐Żr,
  • Kap´┐Ż lambri 150 mm profilinin tasar´┐Żm´┐Żndaki özel bal pete´┐Żi yap´┐Żs´┐Ż da, yal´┐Żt´┐Żm aç´┐Żs´┐Żndan do´┐Żramaya, mükemmel izolasyon kazand´┐Żrmaktad´┐Żr.


  SES YALITIMI

   

  Ses izolasyonu, ses kayna´┐Ż´┐Żndan ç´┐Żkan sesin ortamda da´┐Ż´┐Żlmas´┐Żd´┐Żr. Rw, ses indirgeme indeksi (sound reduction index) dB birimi ile ifade edilir.
   
  Everest Max Sistemi, 20 mm, 24 mm ve 28 mm cam kal´┐Żnl´┐Ż´┐Ż´┐Ż alternatifleri ile ses yal´┐Żt´┐Żm´┐Żnda da etkili çözümler sunmaktad´┐Żr.
  EN ISO 717-1 standardlar´┐Ż çercevesinde, Everest Max Sistemi için ses yal´┐Żt´┐Żm testleri yapt´┐Żr´┐Żlm´┐Ż´┐Żt´┐Żr.
  Ses indirgeme katsay´┐Żs´┐Ż''Rw (C, Ctr) = 42.8 (-1.5; -3.9) dB'' olarak belgelendirilmi´┐Żtir.


   
  S´┐ŻSTEMDE BÜTÜNLÜK
   
  Özellikle yard´┐Żmc´┐Ż ürünlerde sundu´┐Żu profil çe´┐Żitlili´┐Żi ile Everest Max Sistemi içerisinde, çok özel detaylarda bile mükemmel çözümler olu´┐Żturulabilmektedir.
  Sistem içerisinde yer alan,
  • Yükseltme profilleri, 
  • Farkl´┐Ż kö´┐Że dönü´┐Ż profilleri, 
  • Greyaj ve çe´┐Żitli ba´┐Żlant´┐Ż profilleri, 
  • Pervaz profilleri,
  • Aluminyum e´┐Żik ve benzeri bir çok yard´┐Żmc´┐Ż ürün ile uygulamalarda, sistem bütünlü´┐Żü kazand´┐Żr´┐Żlm´┐Ż´┐Żt´┐Żr.
  ▄rün Resimleri

  Mavi Pen Template