PVC-U NEDİR?

1912 yılında, Fritz Klatte PVC-U/vinil’in endüstriyel üretimi için temel prensipleri, beş aşamada özetlenebilen bir prosesi keşfetmiştir:

1)Tuzun elektrolizinden klor üretilir.

2)Etilen, yağın rafine edilmesinden ve naftanın parçalanmasından sonra elde edilir.

3)Bu iki elementin kimyasal sentezinden gaz formunda ‘monomer’ vinil klorür üretilir.

4)Bu monomer yapısının polimerizasyonu polimeri, polivinil klorür veya PVC-U’yu; asal bir tozu üretir.

5)PVC-U reçinesi, farklı özelliklerde varyasyonlar oluşturmak için çeşitli katkı maddeleriyle karıştırılır (birleştirilir). Sonuç oldukça ince bir toz ve granüllerdir.

6 1 8

PVC-U ÖZELLIKLERI:

*Hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık
*Havanın PVC-U inşaat malzemeleri üzerinde bir etkisi yoktur. Çürüme, paslanma, vs hiç oluşmaz. Kıyısal alanlar (tuz, fırtına, güneş...) gibi özel koşullarda, PVC-U daha kullanışlıdır.

*Kendinden-sönme özelliği
PVC-U aleve maruz kalırsa yanar, fakat ürünün kendisi yanmaz: harici alev kaynağı uzaklaştırıldığında hemen söner.

*Kimyasal ürünlere karşı dayanılılık.
PVC-U’ nun dirençli olduğu kimyasal ürünler listesi gerçekten uzundur ve istek üzerine temin edilebilir.

*Küf direnci özellikleri
PVC-U üzerinde bakteriyolojik gelişim oluşmaz bu nedenle hastaneler, gıda endüstrisi gibi hijyenin daha çok önemsendiği yerlerde mükemmel bir çözümdür.

*Kolay temizlenir = az bakım gerektirir
Kapalı, düzgün yüzey, PVC-U’ nun suda çözünmüş hafif bir ev deterjanıyla mükemmel biçimde kolayca temizlenmesi anlamına gelir. Bu aynı zamanda ürünün kire karşı gerçekten dayanıklı olması demektir, zira kirle doldurulabilecek gözenekler mevcut değildir.

*Isıl izolatör
PVC-U, ahşap gibi iyi bir yalıtkandır. 0,17 ısı iletkenlik katsayısı, 0.23 W/mC° değerine sahip olan ahşaba kıyasla, daha düşüktür. Aluminyumun eşdeğer katsayısı yaklaşık olarak 210 W/mC°. ‘dir.

*Akustik yalıtkan
PVC-U pencere sistemi ve kullanılan yalıtıcılar, ses kaynağı odadan korunacak şekilde geliştirilmiştir.

*Kolayca işlenebilir.
Pratik olarak, herhangi bir otomatik veya manuel işleme yöntemi mümkündür.

*Kaynaklanabilir.
Kaynaklanma kabiliyeti, bu malzemenin, pencere imalatçılarına, malzemelerle uğraşmaya gerek kalmadan, yüksek verimli otomatik üretim sistemleri kurma imkanı verdiği anlamına gelmektedir. Bütün pencere sadece birkaç dakika içinde tamamen kaynaklanabilir. Kaynağın erime sıcaklığı yaklaşık 260°C’ dir. Kaynaklanmış ek yerleri lokal olarak bu sıcaklığa yükseltilir.

*Yapıştırılabilir.
Ek plastik parçalar PVC-U’ ya kolayca yapıştırılabilir.

*Paranıza değer kazandırır
Yüksek fiyata direnmemek, PVC-U ham maddesini artırır, nihai ürünün fiyatı, sağladığı bir çok üstünlüğe bakıldığında, çok rekabetçi kalır. PVC-U kendi uygulamalarında, diğer malzemelerden gittikçe daha fazla pazar payı almaktadır.

9 2 3